kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Adventní slavnost

Bohoslužby v 9.30, káže Elen Plzáková, varhany Karolína Urbánková, služba Šárka Grauová

společný oběd,

odpolední program od 13:30, divadlo dětí, divadlo starší genrerace, společné zpívání, film mládeže

 

Sbírka při této slavnosti bude věnována na celocírkevní sbírku, dopis můžete číst dále, další informace jsou zde: https://www.ustredicce.cz/clanek/6127-Znasilneni-jako-valecna-zbran-sbirka-na-pomoc-zenam-v-Kongu/index.htm

 

Násilí proti ženám – vyhlášení mimořádné sbírky

Vážené sestry, vážení bratři,

chtěli bychom vás upozornit na problém, kterým se synodní rada zabývala a hodlá pomoci.

Jde o znásilnění jako nástroj války a v širším smyslu i obecně o sexuální násilí proti ženám. Zvlášť palčivý je tento problém na africkém kontinentě, kde se válečné krutosti mísí navíc s místními tradicemi jako např. obřízkou dívek.

Luterský světový svaz, jehož je naše církev členem, pořádal své valné shromáždění na jaře tohoto roku v Africe, v Namibii. Tam promluvil lékař Dr. Mukwege, který v Demokratické republice Kongo provozuje nemocnici (Panzi Hospital), kde pracuje 370 lékařů a pomáhá zejména obětem sexuálního násilí. To je na východě Konga používáno během dlouhodobého konfliktu jako systematická válečná zbraň. Hromadně znásilňovány a mrzačeny jsou nejen dospělé ženy, ale také děti včetně nemluvňat. Obětí je za celou dobu konfliktu více než 300 tisíc. Dokážeme si představit, že problém nespočívá jen ve fyzickém zranění, ale také v traumatizaci obětí a v upevnění mocenských struktur založených na násilí proti ženám. Proto nemocnice nabízí kromě lékařské pomoci také pomoc psychologickou, sociální, právní, vzdělávací a ekonomickou, aby ženám-obětem umožnila nový začátek. Součástí práce je rovněž jak preventivní osvěta v místní společnosti, tak také šíření informace o tomto problému do světa, za něž byl Dr. Mukwege opakovaně ohrožen na životě.

Rádi bychom podporovali tuto dobrou práci; proto synodní rada vyhlašuje mimořádnou sbírku od září do konce církevního roku. Výtěžek sbírky posílejte na sbírkový účet č. 7171717171/2700 s var. symbolem: 911701xxxx (xxxx = číslo sboru). Prostředky budou použity na lékařské potřeby v nemocnici Panzi Hospital, včetně operací, a na pokrytí nákladů na pobyt a vzdělávání pro oběti sexuálního násilí.

V Evropě žije valná většina z nás dlouhodobě v blahobytu a pokoji. Pamatujme tedy na země, kde války a beznaděj připravují lidi o důstojnost. Věříme, že všichni lidé jsou Božím stvořením a proto si vážíme práce těch, kdo lidem svou důstojnost vrací.

Tématu násilí na ženách se dlouhodobě věnuje Středisko pro humanitární a rozvojovou spolupráci Diakonie ČCE. Jeho aktivity doporučujeme Vaší pozornosti – www.diakoniespolu.cz.

Za Váš zájem a Vaši štědrost srdečně děkujeme

Vladimír Zikmund Daniel Ženatý

synodní kurátor synodní senior

kalendář

  Nejbližší akce:

1.12. Jarovský jarmark

23.12. Adventní slavnost