kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Aktuality ze seniorátu

NA tomto odkazu najdete přehled akcí konaných v našem seniorátě: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/rubrika/87-Terminy-akce-zapiste-si-deska/index.htm

Zpravodaj vychází vždy začátkem měsíce. Najdete ho na: 

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/clanek/298-Zpravodaj-nejnovejsi-cisla-rocnik-2017/index.htm

kalendář

  Nejbližší akce:

Adventní zpívání 3.2. v Milíčově modlitebně

Adventní slavnost 17.12.