kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Ekumenická slavnost 22.1.

Milé sestry a milí bratři,


Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference srdečně zve na ekumenickou slavnost, která se bude konat v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v pondělí 22. ledna 2018 od 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích. Ekumenické slavnosti se zúčastní nejvyšší představitelé křesťanských církví. Slavnosti bude předsedat kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK, kázat bude Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC.

Letošním tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).  

S přáním Božího požehnání a s pozdravem z ekumenického oddělení ÚCK

kalendář

  Nejbližší akce: