kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Kalendář - archiv

Slavnost díkčinění za úrodu, káže Elen Plzáková, služba Ida Píchová, NŠ Jana Pudlovská

Káže Dagmar Ondříčková, NŠ Barbora Úlehlová, služba Arnošt Balcar

Večeře Páně, káže Elen Plzáková, služba Zdeněk Pavelka, NŠ Milena Šoltézsová

19:00

Káže Jiří Nečas, služba Vladimír Černý, NŠ Arnošt Balcar

od 19:00

Káže Elen Plzáková, služba Jiří Pytel, NŠ Jan Šulc

Od 16ti hod, u Jany Gregarové

Káže Elen Plzáková, služba Šárka Grauová, NŠ Jana Gregarová

1 2 3 4 5  ... 

kalendář

  Nejbližší akce:

1.12. Jarovský jarmark

23.12. Adventní slavnost