kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30

https://cesnet.zoom.us/…230

Současně budeme vysílat bohoslužby také na youtube kanálu jarovského sboru: https://www.youtube.com/…4Lw

pořad bohoslužeb


Staršovstvo:

každé druhé pondělí v měsíci

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
nyní bude pouze online:
zde

Biblické hodiny pro děti:

on-line v pátek od 16 hodin
děti on-line

Konfirmační příprava
v pátek od 15 hodin
konfirmandi on-line
Mládež:

pátek od 19:00
zveme na setkání online:
mládež on-line

 

 
Utopie říkají, jak by měl být svět zařízen a jak by se měli změnit všichni ostatní. Ježíšova „utopie“ je daleko realističtější: neříká, jak se má změnit svět, ale jak se mám změnit já sám. To by podle Ježíše úplně stačilo.“ (Jan Sokol, v rozhovoru o textu "milujte své nepřátele")

Kázání Lenky Ridzoňové, text: Lk 6,27-36

Text: Mk 1,12-13; Čtení: Gn 12,10-20

... Ježíš na poušti obstál. Nepodlehl. Snad je po těch 40 dnech nějak silnější. Bohatší o zkušenost spolehnutí jen na Boha – a ještě Boha vzdáleného, který se dává poznat a cítit jen skrze službu andělů (andělskou).

Lenka Ridzoňová

Text: Rut 2; Čtení: Mt 15,21-28

„Hospodin s vámi.“ řekl Boaz. „Hospodin ti žehnej“, odpověděli ženci... 

Jak se zdravíme, co si navzájem přejeme? Co říkáme pozdravem "dobrý den"?

kázání Lenky Ridzoňové

Dt 6,1-9 a Lv 19,18; Lk 10,25-37 - Podobenství o milosrdném Samařanu

Lenka Ridzoňová

Žalm 23; Mk 6,30-44

Lenka Ridzoňová

Dt 3,23-29; Mt 25,14-30

Lenka Ridzoňová

Iz 55,6-11 ; Lk 8,4-15          

Lenka Ridzoňová

Gn 8,6-12; Mt 3,13-17

Lenka Ridzoňová

Iz 49,13-23; Lk 2,21-40

Lenka Ridzoňová

Ř 13,11-12; Jan 3,16-17  

Lenka Ridzoňová

1 2 3 4 5  ... 

kalendář

Ve středu od 6:45 do 7:20 pokračujeme s ranními modlitbami on-line na této adrese: https://meet.google.com/uci-vfqr-zwj

Můžete se připojit třeba jen na část uvedeného času.