kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Kázání

Jediný nosný základ života jedince, společenství i státu


30.6.2013  křest Olivera a Timothea Landových

19. 5. 2013 Elen Plzáková

Duch svatý skládá, vymetá, obnovuje. Díky němu máme možnost vystoupit z pekelného zmatku. 

5. 5. 2013 Elen Plzáková

Co pro nás znamená milovat Krista a zachovávat jeho přikázání?

21. 4. 2013 Elen Plzáková: Stojí tam veliký zástup a všichni mají bílé roucho.

 

14. 4. 2013 Elen Plzáková

I do toho, co považujeme za běžnou denní situaci, přichází a může přijít Bůh, jakože po každé noci přijde svítání.              

31.3.2013 Elen Plzáková

Neděle velikonoční

29.3.2013 Šárka Grauová

 Velký pátek

24.2.2013 Lenka Ridzoňová

Provazochodec

13.1.2013 Jiří Nečas

Začátek roku (2013)

1 2 3 4 5 

kalendář

  Nejbližší akce: