kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

1. čtení Mt 13,24-30 2. čtení Gn 28,10-22

Elen Plzáková

1.čt Gn 29,15-28    2.čt Mt 13,31n; 44-6

Elen Plzáková

1. čtení Ř7,15-25a     2. čtení Gn 24,34-38, 42-49, 58-67

Elen Plzáková

1.čt  Lk 7, 40-43; 2.čt Gn 45,1-15   

Elen Plzáková

 

1.čtení Iz 63,7-14; 2. čtení J 14, 23-31a 

Svatodušní kázání, bohoslužby s večeří Páně

Elen Plzáková

1. čt Mt 13,24-30;  2. čt Mt 13, 36-43  

Elen Plzáková, jazyková úprava: Martina Navrátilová

5. neděle po zjevení Páně

Jsme společenství učedníků, nebo obdivovatelů?

Šárka Grauová

Jak vystoupit z věčného koloběhu sebeospravedlňování

Petr Sláma o druhé neděli adventní

 

Jediný nosný základ života jedince, společenství i státu


30.6.2013  křest Olivera a Timothea Landových

1 2 3 4 5  ... 

kalendář

  Nejbližší akce:

 

19.5. Rodinná neděle
Ladislav Heryán

 

noc kostelu logo