kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

administrátorka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 921

e-mail: jarov@evangnet.cz

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

1.čtení Iz 63,7-14; 2. čtení J 14, 23-31a 

Svatodušní kázání, bohoslužby s večeří Páně

Elen Plzáková

1. čt Mt 13,24-30;  2. čt Mt 13, 36-43  

Elen Plzáková, jazyková úprava: Martina Navrátilová

5. neděle po zjevení Páně

Jsme společenství učedníků, nebo obdivovatelů?

Šárka Grauová

Jak vystoupit z věčného koloběhu sebeospravedlňování

Petr Sláma o druhé neděli adventní

 

Jediný nosný základ života jedince, společenství i státu


30.6.2013  křest Olivera a Timothea Landových

19. 5. 2013 Elen Plzáková

Duch svatý skládá, vymetá, obnovuje. Díky němu máme možnost vystoupit z pekelného zmatku. 

5. 5. 2013 Elen Plzáková

Co pro nás znamená milovat Krista a zachovávat jeho přikázání?

21. 4. 2013 Elen Plzáková: Stojí tam veliký zástup a všichni mají bílé roucho.

 

14. 4. 2013 Elen Plzáková

I do toho, co považujeme za běžnou denní situaci, přichází a může přijít Bůh, jakože po každé noci přijde svítání.              

... 6 7 8 9 

kalendář

  Nejbližší akce:

30.11. Jarovský jarmark

 

22.12. Vánoční slavnost