kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

kalendář

  Nejbližší akce:

VELIKONOCE

29.3. 19:00 čtení pašijí, bohoslužba s večeří Páně

30.3. 9:30 velkopáteční bohoslužba s večeří Páně

         17:00 bohoslužba ve škvoreckém sboru

1.4. 9.30 Boží hod velikonoční, bohoslužba s večeří Páně

 

9.-11.4. VÝLET KAVÁRNIČKY DO VÍDNĚ