kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci

Osoby a obsazení

Farářka Elen Plzáková, tel. 776 600 650, e-mail ElenPlzakova@seznam.cz

Kurátor Jan Fencl, e-mail Jan.Fencl@promed.cz

kalendář

  Nejbližší akce:

1.12. Jarovský jarmark

23.12. Adventní slavnost