kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Vítejte na stránkách Jarovského sboru ČCE

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

ADVENTNÍ SBOROVÝ DOPIS: 

 

Milí bratři a drahé sestry,

zdravíme Vás na přelomu podzimu a adventní doby. Doba adventní, doba příchodová, doba čekání. Čekání na co? Na příchod Krále. Ale když má přijít někdo důležitý, někdy čekat nestačí. Je dobré být připraven. Jak se připravuje příchod Krále slávy? Může nás inspirovat adventní slavnost ve sboru a Bible. Přijměme trojí pozvání k přípravě.

Něco nám napoví děti v adventním divadle: připomíná se, co bylo důležité, co události předcházelo. U důležité návštěvy záleží na tom, kdo přijde, co o ní už víme, jak ji známe. Tak tedy pozvání první: připomeňme si, kdy k nám Bůh promluvil, kdy nás podržel, kdy dovolil světlu přemoci tmu.

Něco nám napoví i mládež ve svém filmu: je třeba se zvednout a jít se podívat, co se děje. Tak tedy pozvání druhé: zvedněme oči, zvedněme svého ducha, zvedněme se ze zabydlených zvyků a pojďme se podívat, probuďme zvědavost na to, kdy k nám Bůh promluví, koho nám pošle, co pro nás má připravené.

A něco nám napoví třeba právě žalm 24. Je třeba otevřít a pustit očekávané dovnitř. Jak se to dělá? Inu, přečtěte si žalm celý, může nás nasměrovat. A kdo za branou stojí? Sám Král slávy. Kdo to je? Je to náš Bůh, který provází své lidi všemi zápasy a má moc zvrátit beznaděj. Je to Bůh zástupů, který provází své lidi v Evropě i Asii, na kterého čekají na Novém Zélandě i v Grónsku, kterého slavily generace před námi a budou i ty po nás.

A tak, jak zpívá jedna parafráze tohoto žalmu, otevřte brány svých srdcí. Co překáží, ukliďte, chystejte se, těšte se. A až ten Král slávy přijde (jakože přichází), udělejte mu prostor, pusťte ho dál a přijměte jeho slávu a pokoj.

             Alžběta Hanychová, vikářka sboru

 

 

 

kalendář

  Nejbližší akce:

Adventní zpívání 3.2. v Milíčově modlitebně

Adventní slavnost 17.12.