kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb

Setkání pamětníků: pondělí od 9:30
Biblická hodina: úterý od 18:00
Kavárnička pro seniory: středa 14:00-17:00
Mládež: pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti: pátek od 16:00
Staršovstvo: každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub: každý první pátek v měsíci od 19:00

Vítejte na stránkách Jarovského sboru ČCE

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS

Milí bratři a sestry,

probíhá šest týdnů předvelikonočního postního období. Tradice toto období vytvořila, myslím, proto, že Boží odpověď na nejtěžší lidské otázky, kterou jsme dostali o Ježíšových velikonocích, je příliš složitá. Je zapotřebí zabývat se jí déle a důkladněji, než jen ve třech dnech velikonočních svátků.

Je příliš složitá, protože my bychom to chtěli vyřešit jinak, jednodušeji možná, nebo přímočaře, aby už bylo všechno dobře a krásně. Aby život nekazila smrt. Aby spravedlnost byla jasná a možná. Aby nebyla lež a přetvářka a manipulace a ziskuchtivost a mocichtivost. Odpověď na naše mnohé prosby je složitá, protože bychom si přáli, aby Bůh všechno trápení prostě zrušil, ale on do něho vstoupil.

 Boží odpověď je složitá zřejmě také proto, že na těžké otázky nejsou snadné odpovědi, a jestliže se na ně snažíme odpovědět snadno, levně a rychle, ničemu to nepomůže a někdy to škodí. „Snadno, levně a rychle“ považuji za příčiny nemoci současné doby. Protože všechno takhle nejde, hlavně zásadní věci takhle nejdou řešit. Je s podivem, jak tomuto dobovému trendu podléháme. Ve věcech malých to ještě projde. Ale čím je problém, větší, tím je snadné, levné a rychlé řešení vzdálenější tomu, co by bylo řešením dobrým. Takto je to na úrovni osobní i společenské.

Tak myslím na všechny vás, kteří jste si vyzkoušeli, jak dlouho může řešení trvat, kolik stojí peněz, sil, slz, námahy, bezesných nocí a unavených dnů. Myslím na vás, kdo vzpomínáte na ty, kteří odešli do slávy Páně; na vás, kteří na sobě nesete útrapy nemoci nebo se potýkáte s nemocí svých blízkých; na vás, kteří se namáháte s nekonečným proudem starostí kolem rodiny a zaměstnání a domácnosti; na vás, kteří jste děti nebo jste ještě nedávno byli a s překvapením zjišťujete, jak drsný může být běh života; na vás, kteří dětmi nejste už dávno, a zdá se vám, že světu přestáváte rozumět.

Nechť jsou vám povzbuzením slova Dietricha Bonhoeffera, který o útrapách života věděl hodně:
„Víra vidí omyly, ale věří v pravdu; vidí vinu, ale věří v odpuštění; vidí umírání, ale věří ve věčný život; nevidí nic, a věří v Boží čin a milost.“

Patří k tomu ještě tento verš:  „Stačí, když máš mou milost, vždyť ve slabosti se projeví má síla.“ (2Kor.12,9)

Přeji vám, abyste měli požehnané velikonoce od Pána Krista, jehož slabost na kříži se ukázala jako největší síla.

Vaše farářka Elen Plzáková

 

 

 

kalendář

  Nejbližší akce:

VELIKONOCE

29.3. 19:00 čtení pašijí, bohoslužba s večeří Páně

30.3. 9:30 velkopáteční bohoslužba s večeří Páně

         17:00 bohoslužba ve škvoreckém sboru

1.4. 9.30 Boží hod velikonoční, bohoslužba s večeří Páně

 

9.-11.4. VÝLET KAVÁRNIČKY DO VÍDNĚ