kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Diskuse o budoucnosti sboru

16. října se sejdeme k celodenní diskusi o budoucnosti našeho sboru. Toto setkání plánujeme již několik měsíců, mluvili jsme o něm na on line výročním shromáždění v březnu a psali v poslední Kočce. Srdečně jsou zváni všichni členové, příznivci i občasní návštěvníci jarovského sboru.

Organizační záležitosti

  • Setkání bude probíhat od 9 hod v prostorách našeho sborového domu. Konec předpokládáme přibližně v 17 hodin.

  • Rozhovory budou probíhat částečně v menších skupinkách a částečně jako společná diskuse všech účastníků.

  • Program celého dne nám pomohl připravit a celý den bude moderovat Petr Klápště, profesionál v tomto oboru. Ku pomoci mu budou dobrovolníci z řad staršovstva.

  • Budeme společně obědvat (jídlo na oběd zajistíme) a v dopoledních i odpoledních přestávkách také svačit, pít kávu, čaj či jiné nápoje. Přineste prosím buchty či jiné pochutiny, které nám pomohou se dobře vyladit.

  • Pokud plánujete přijít, nahlaste prosím svoji účast Lence Ridzoňové, Petrovi Štulcovi nebo jinému členu staršovstva - ústně, emailem či telefonem. Počet účastníků potřebujeme vědět kvůli plánování celého dne.

  • Zatím neplánujeme zvláštní program pro děti, toto budeme řešit v závislosti na tom, kolik dětí bude nahlášených.

Zaměření rozhovorů

Dopolední část programu bude zaměřená na reflexi našeho současného stavu: Proč do sboru chodíme a jak nám pomáhá, aby naše víra rostla a zrála? Co nám ve sboru chybí nebo co nás ve sboru štve? V čem vidíme příležitost pro náš sbor? Co nás naopak ohrožuje? A co jsou příčiny našeho dnešního stavu?

Odpoledne bychom chtěli pohlédnout do budoucnosti: Jak si představujeme náš sbor za 10 let? Co uděláme pro to, aby se naše představa stala skutečností? A kdo se přihlásí k uskutečňování jednotlivých nápadů?

Velmi pomůže, pokud se nad těmito otázkami zamyslíte předem. Čím více se odvážíme říct pozorování či názory, které jsme se možná ostýchali pronést, tím větší bude užitek našeho setkání!