kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Kavárna Loučení

Kavárna Loučení

 ...se svým smutkem nemusím být sám…

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání,... je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat… (Bible, kniha Kazatel, 3. kapitola)

 Smutek, zármutek, stesk, bolest. To všechno patří k tomu, když nám umře blízký člověk.

Období truchlení bývá těžké. Když jím dobře projdeme, může se nám podařit nově svůj život restartovat a dívat se dopředu s odvahou a nadějí.

Někdo je v období truchlení raději sám a s nikým nemluví. Někomu ale může být pomocí setkání, rozhovor, možnost o svém smutku a ztrátě mluvit.

Proto vás zveme do Kavárny Loučení.

V Kavárně se mohou truchlící setkat, seznámit, popovídat o své situaci. Mohou sdílet své emoce a pocity ze ztráty a hledat odpovědi, pomoc i naději pro svoji další cestu.

 

Setkání vždy doprovází dva průvodci, v současné době jedna farářka a jedna průvodkyně truchlením.

Setkání se účastní dospělí truchlící, kteří ztratili blízkého před osmi a více týdny. Vítán je každý bez ohledu na vyznání nebo národnost. Není nutné se předem nijak hlásit. Skupina nemá pevné složení, může být pokaždé jiná. 

Kavárna bude vždy první středu v měsíci

od 17 do 19 hodin

poprvé 3. listopadu 2021

 Adresa: sbor Českobratrské církve evangelické Praha Jarov

U kněžské louky 9, Praha 3

 Doprovázející: Lenka Ridzoňová, Eva Balcarová

kontakt: 603 545 323