kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Třeba když chtěl uzdravit nemocného člověka v sobotu.

Text: Mk 3,1-6

Kázání: Lenka Ridzoňová

Když lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní...

Text: Mk 2,13-17

Kázání: Lenka Ridzoňová

...Co my? Potřebujeme milostivé léto? My… slušní evangelíci… Potřebujeme milost? Nebo se to týká „jen těch druhých“, kdo si nedokázali uhlídat zaplacení pokut, zdravotního pojištění apod. Kdo někomu škodí, kašlou na desatero… (ono při přemýšlení o milosti nejde jen o peněžní dluhy)

Potřebujeme milostivé léto? Potřebujeme milost? Nebo si vystačíme sami, slova jako dluh, vina, hřích se nás netýkají? Netíží nás, nestahují k zemi? Pak jsme/jste šťastní lidé. Kéž se nám/vám to daří i dál.

Dnešní evangelium je pro dlužníky a hříšníky....

Text: Mk 2,1-12

Kázání: Lenka Ridzoňová

Někdy jsme paralyzováni, znehybněni, upoutáni „k posteli“. Něco nás svazuje, bere svobodu, odděluje od lidí i/nebo od Pána Boha. Horečka, nemoc, posedlost, zlo, zloba. Něco si na nás dělá nárok, chce nad námi vládnout. V přečteném textu jsme se setkali hned s více různě nesvobodnými, omezovanými lidmi.

Co všechno nás svazuje…? Kdo nebo co nám může pomoci?...

Text: Mk 1,29-45

Kázání: Lenka Ridzoňová

Text: Ř 5,1-2 a 1Pt 1,3

Kázání: Vladimír Zikmund

...Pane Bože, někdy jsme rozpolcení. Toužíme po dobru, po svobodě, po tobě, ale přitom je nám docela dobře v polopravdách, neurčité zatuchlosti, zaběhaných pořádcích a stereotypu. Přemáhej nás, prosíme, svojí láskou, veď nás ke svobodě. Těžké bývá zvednout se a jít – dávej nám k tomu sílu, zvedni nás ode dna. Děkujeme, že tebe nepřehluší hlasy zla. Naděje od tebe je silnější. Amen.

Text: Mk 1,21-28

Kázání: Lenka Ridzoňová

Blaze tomu, jehož hřích je přikryt

Text: Žalm 32,1-7

Kázání: Tabita Landová

Kde je moje místo? (povolání učedníků)

Text: Mk 1,16-20

Kázání: Lenka Ridzoňová

Když byl Jan uvězněn...

Text: Mk 1,14-15

Kázání: Lenka Ridzoňová

Texty: Mi 7,18-19; Iz 53,2-10; Mt 18,21-22

Kázání: Šárka Grauová

1 2 3 4 5  ...