kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
začne opět po prázdninách

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
začne opět po prázdninách

Biblické hodiny pro děti:

začneme opět po prázdninách
Konfirmační příprava

začneme opět po prázdninách
Mládež:

začneme opět po prázdninách
 

 
...Bůh nemá jiné ruce než ty naše, ani jiné nohy než ty naše, ani jiná ústa než ty naše. Ten všemocný, všemohoucí chce použít nás ne-mocné, ne-mohoucí. Ježíš předává lidem odpovědnost za svět. Dává k dispozici slovo a vodu. Slibuje, že bude s nimi. S námi....

Text: Mt 28,16-20

Kázání: Lenka Ridzoňová

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Text: 2Kr 22

Kázání: Lenka Ridzoňová

... Podobenství nám neříká, co bude po smrti. Říká nám: ještě jste živí, máte čas, dívejte se kolem sebe, přemýšlejte. Dělejte něco, za co se nebudete stydět...

Text: Lk 16,19-31 (O boháči a Lazarovi)

Kázání: Lenka Ridzoňová

Text: Jan 1,43-51

Kázání: Šárka Grauová

Pane Bože, od tebe je čas, život, tvoje je věčnost. Děkujeme, že tomu smíme věřit. Ty znáš naše strachy, nejistotu, naše přešlapy. Věříme, že ty jsi byl na začátku u našeho dne narození, a budeš i na konci u našeho času umírání. A budeš i dál a věříme, že my nějak budeme u tebe, s tebou. Svůj čas vkládáme do toho tvého. V tom je naše naděje. Amen....

Text: Kaz 3,1-4 a Lk 12,16-20

Kázání: Lenka Ridzoňová

 

Bůh vyhledá, co zašlo...

Čtení: Mt 6,25-34; Text: Kaz 3,1-15

Kázání: Tabita Landová

...A možná také - otázky života a víry, různé nejistoty a hledání bývají v noci ještě úpornější. Až tak se nedivím, že Nikodém přichází v noci...

Text: Jan 3,1-8

Kázání Lenky Rudzoňové

 

... Samostatný, schopný muž měl jasný cíl, v kapse pověřovací listinu. Najednou je ale slepý, neschopný se o sebe postarat, neví, co bude dál. Nemá věci pod kontrolou. Berou ho pod paží a vedou do města. Následují tři dny tmy. Tři dny otázek, hledání, modlitby...

Text: Sk 9,1-22

Kázání: Lenka Ridzoňová

Odstavené dítě, to je dítě, které se najedlo, nakojilo dosyta, maminka ho drží v náruči, je mu dobře. Je klidné a tiché. Nikam se nedere, nepotřebuje to. Nežene se za velkými věcmi, v náruči má dostatek. Žalmista těmito něžnými slovy popisuje svůj vztah k Pánu Bohu...

Text: Žalm 131

Kázání: Lenka Ridzoňová

Kdo je vaším "filipem"?

Text: Sk 8,26-40

Káže Lenka Ridzoňová

1 2 3 4 5  ...