kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
...Lidé přicházejí na poušť. Hledají, chtějí se změnit. Chtějí odložit to, co je tíží. A tak vyznávají své hříchy. Změna, osvobození je umožněno vyznáním. Odložením toho starého, těžkého, zbytečného. Příprava cesty Páně, příprava, aby nás to nové mohlo obohatit, oživit, vede přes to, že něco odložíme, opustíme, s něčím přestaneme, tomu novému uděláme místo....

Text: Mk 1,1-11

Kázání: Lenka Ridzoňová

Člověk ve vztahu k druhému člověku.

Texty: Gn 2,18-25; Lv 19,1-18; Mk 12,29-31

Kázání: Lenka Ridzoňová

Člověk jako obraz Boží

Text: Gn 1,26-27 a Gn 2,7; Mt 25,14-30

Kázání: Lenka Ridzoňová

...Bůh nemá jiné ruce než ty naše, ani jiné nohy než ty naše, ani jiná ústa než ty naše. Ten všemocný, všemohoucí chce použít nás ne-mocné, ne-mohoucí. Ježíš předává lidem odpovědnost za svět. Dává k dispozici slovo a vodu. Slibuje, že bude s nimi. S námi....

Text: Mt 28,16-20

Kázání: Lenka Ridzoňová

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Text: 2Kr 22

Kázání: Lenka Ridzoňová

... Podobenství nám neříká, co bude po smrti. Říká nám: ještě jste živí, máte čas, dívejte se kolem sebe, přemýšlejte. Dělejte něco, za co se nebudete stydět...

Text: Lk 16,19-31 (O boháči a Lazarovi)

Kázání: Lenka Ridzoňová

Text: Jan 1,43-51

Kázání: Šárka Grauová

Pane Bože, od tebe je čas, život, tvoje je věčnost. Děkujeme, že tomu smíme věřit. Ty znáš naše strachy, nejistotu, naše přešlapy. Věříme, že ty jsi byl na začátku u našeho dne narození, a budeš i na konci u našeho času umírání. A budeš i dál a věříme, že my nějak budeme u tebe, s tebou. Svůj čas vkládáme do toho tvého. V tom je naše naděje. Amen....

Text: Kaz 3,1-4 a Lk 12,16-20

Kázání: Lenka Ridzoňová

 

Bůh vyhledá, co zašlo...

Čtení: Mt 6,25-34; Text: Kaz 3,1-15

Kázání: Tabita Landová

...A možná také - otázky života a víry, různé nejistoty a hledání bývají v noci ještě úpornější. Až tak se nedivím, že Nikodém přichází v noci...

Text: Jan 3,1-8

Kázání Lenky Rudzoňové

 

1 2 3 4 5  ...