kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
začne opět po prázdninách

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
začne opět po prázdninách

Biblické hodiny pro děti:

začneme opět po prázdninách
Konfirmační příprava

začneme opět po prázdninách
Mládež:

začneme opět po prázdninách
 

 
... Katolický teolog Alfred Loisy někdy před sto lety konstatoval, že „Ježíš zvěstoval Boží království, a co přišlo, byla církev.“ Boží království zatím v plnosti nepřišlo. Máme tu církev, věc dočasnou (na dobu mezi Ježíšovým prvním a druhým příchodem) a služebnou, ale zároveň svatou...

Kázání: L. Ridzoňová

...Věřím v Boha, kterému stojím za jeho život. To mi dává opravdu velkou hodnotu. V podobenstvích o ztracené ovci je to vyjádřeno podobně. O každou jednotlivou ovci jde, ať se zatoulá kamkoli. Ať je v jakémkoli nebezpečí. Pastýř ji hledá, zachraňuje...

Text: Jan 10,11-15

Kázání: Lenka Ridzoňová

 

Po Velikonocích jde život dál. Provází ho únava a frustrace. Noc je temná. Sítě jsou prázdné. Ale – na břehu stojí Ježíš....

Text: Jan 21,1-14

Kázání: Lenka Ridzoňová

... první člověk na zemi, který viděl Ježíše po jeho zmrtvýchvstání (tato Marie), ho viděl přes slzy. Blaze těm, kdo pláčou... říkal Ježíš. Neříkal, že už nebudete plakat....
Jan 20,11-18
Kázání: Lenka Ridzoňová
Pane Bože, je Bílá sobota, tichý střed Velikonoc. My víme, věříme, že to ticho, Ježíšův zavřený hrob bude mít, má nadějné pokračování....
Čtení: Jan 19,38-42 (Pohřeb Ježíšův) a 20,1- 10 (Prázdný hrob)
Text: 1 Kor 15,1-19
Kázání: Lenka Ridzoňová

 

Mk 15,33-41

Lenka Ridzoňová

...Co by asi tak Ježíš ve mně převrátil? (Nebudu se teď zabývat tím, zda a co by převracel v našem kostele.) Jaké věci a starosti se tlačí na první místo a vytěsňují to důležité? Jak často nezbude čas na modlitbu, protože mám na práci něco důležitějšího. Jak vítati mám tebe…?

Text: Mt 21,1-17

Lenka Ridzoňová

...Zdá se mi, že podle Bible spasení souvisí (i) s penězi. Nekupujeme odpustky, ale (i) penězi vyjadřujeme vděčnost Pánu Bohu....

Text: 1K 16,1-4

Lenka Ridzoňová

Ježíš dává do souvislosti Boha a utrpení; prvenství a službu; malého a největšího...

Pane Bože,ty jsi vždycky trochu jiný, než jsme si mysleli. Dávej se nám poznat v tom, co k nám přijde. Dávej nám odvahu přijímat i to těžké. Amen.

kázání Lenky Ridzoňové

Kázání na text O posledním soudu

Mt 25,31-46

Lenka Ridzoňová

1 2 3 4 5  ...