kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
začne opět po prázdninách

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
začne opět po prázdninách

Biblické hodiny pro děti:

začneme opět po prázdninách
Konfirmační příprava

začneme opět po prázdninách
Mládež:

začneme opět po prázdninách
 

 
O Josefovi - Mt 1,18-25

Lenka Ridzoňová

Iz 7,14; J1, 1-5 a 12-14

Lenka Ridzoňová     

Gn 15,1-6; Mt 1,1-17

Lenka Ridzoňová       

Mt 5,1-12; Lk 1,39-56 

Lenka Ridzoňová

Zj 22,1-5; Iz 11,1-10

Lenka Ridzoňová

Milé sestry, milí bratři, začíná advent. Čas naděje, čas našeho očekávání, čas, kdy se otevíráme Božímu přicházení. Až do Vánoc se dny zkracují, ale na adventním věnci od rozsvícených svíček světla přibývá. Jako by advent šel postupující tmě navzdory, jako by Pán Bůh přicházel právě tam, kde je nám nejvíc tma. Přejeme Vám adventní světlo!...

Přečtěte si adventní list.

Malá nebo větší výzva na každý den...

Zj 22,1-5; Iz 11,1-10

Lenka Ridzoňová     

Ex 3,1-14; Jan 13,36-14,7

Lenka Ridzoňová

Mk 4,35-41; Jan 11,1-45 

Lenka Ridzoňová

1 2 3 4 5  ...