kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
začne opět po prázdninách

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
začne opět po prázdninách

Biblické hodiny pro děti:

začneme opět po prázdninách
Konfirmační příprava

začneme opět po prázdninách
Mládež:

začneme opět po prázdninách
 

 
Dt 4,5–15; Mt 6, 5–8

Šárka Grauová

Iz 56,1–8; Mat15,22--28

Šárka Grauová

Sa 1,1-20; Mt 15,21-28

Lenka Ridzoňová

Hugo Švec

Iz 65,17-25; J 3,1-15     

Tabita Landová

Ř 8,18–25

Šárka Grauová

 

Mk 5,1-20 ; J 20,11-18

Lenka Ridzoňová

Jk 3, 1-12; Př 12,22  

Tomáš Bísek

Př 3, 19-26; Mk 4, 35-41

Benjamin Roll                 

L 18,1-8; 1Sa 1,1-20

Lenka Ridzoňová

... 6 7 8 9 10  ...