kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.

Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Křížová cesta

Křížová cesta

Spirituál „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?“ klade zvláštní otázku. Byl jsem tam? Ne, nebyl, jasně, že nebyl, je to přece už dávno…

Píseň ale jaksi nečeká na mou odpověď a rovnou to na mne valí: „Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán...“

Nebyli jsme tam, a přitom se nás to nějak dotýká. V mnoha (většinou) katolických kostelích nebo venku v přírodě můžeme procházet tzv. křížovou cestu. Každé zastavení připomíná okamžik, kdy se Ježíš cestou od soudu před Pilátem směrem na Golgotu zastavil. Nemohl dál, padal pod křížem, promluvil se ženami, Šimon z Krény mu pomohl nést kříž. Ukřižovali ho, dali do hrobu. Pro nás, kdo procházíme křížovou cestou, jsou jednotlivá zastavení místem, kde chvíli zůstaneme stát. Obrázek nebo text nás vede k přemýšlení, modlitbě. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran, pod tíhou kříže…? Když byl zapírán bičován…?

Nebyl jsem tam, ale naopak on je se mnou, když klesám já, když je mi těžko a smutno, když si zoufám. Ježíš prošel tou těžkou cestou, skončil bolestnou smrtí. Mrtvé tělo uložili do hrobu. Tím ale jeho příběh neskončil, z Ježíšova vzkříšení i my čerpáme naději, že smrt není konec.

Bůh nás doprovází – na cestě, která je někdy „křížová“, Bůh nás neopustí ani v poslední hodině, v posledním vydechnutí. Umíráme směrem k němu.

Kdybyste se chtěli letos před Velikonocemi zastavit a přemýšlet u jednotlivých zastavení křížové cesty, rozvěsili jsme s dětmi a konfirmandkami jednotlivá zastavení nedaleko jarovského sboru na vrchu Třešňovka. Vypůjčili jsme si k tomu obrazy a texty od farářky Ivy Květonové z jihomoravské Nosislavi. Na každém plakátu je taky kvízová otázka, příběh pro děti a nějaký úkol. Třeba vyskládat z nalezeného materiálu v okolí slovo děkuji.

Křížová cesta bude na vrchu Třešňovka do velikonočního pondělí.