kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Je nám líto, ale vzhledem ke covidové situaci letos nebude adventní jarmark.

Nicméně: Plánovaný prodej fairtradového zboží z Obchůdku jednoho světa bude.

Přijďte v neděli 28.11. Po bohoslužbách budeme prodávat.

 

BIBLICKÁ HODINA MEDITATIVNÍ

tento čtvrtek 11. listopadu v 18 hodin

hudba, písně, biblické čtení, ticho, modlitba

zveme!

 

Bože, ty nás miluješ,

ke tvému prameni chceme jít

ve dnech radosti i ve dnech trápení.

Tam budeš svým svatým Duchem

promlouvat k našim srdcím...

(br. Roger)

Kavárna Loučení

 ...se svým smutkem nemusím být sám…

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání,... je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat… (Bible, kniha Kazatel, 3. kapitola)

 Smutek, zármutek, stesk, bolest. To všechno patří k tomu, když nám umře blízký člověk.

Období truchlení bývá těžké. Když jím dobře projdeme, může se nám podařit nově svůj život restartovat a dívat se dopředu s odvahou a nadějí.

Někdo je v období truchlení raději sám a s nikým nemluví. Někomu ale může být pomocí setkání, rozhovor, možnost o svém smutku a ztrátě mluvit.

Proto vás zveme do Kavárny Loučení.

V Kavárně se mohou truchlící setkat, seznámit, popovídat o své situaci. Mohou sdílet své emoce a pocity ze ztráty a hledat odpovědi, pomoc i naději pro svoji další cestu.

 

Setkání vždy doprovází dva průvodci, v současné době jedna farářka a jedna průvodkyně truchlením.

Setkání se účastní dospělí truchlící, kteří ztratili blízkého před osmi a více týdny. Vítán je každý bez ohledu na vyznání nebo národnost. Není nutné se předem nijak hlásit. Skupina nemá pevné složení, může být pokaždé jiná. 

Kavárna bude vždy první středu v měsíci

od 17 do 19 hodin

poprvé 3. listopadu 2021

 Adresa: sbor Českobratrské církve evangelické Praha Jarov

U kněžské louky 9, Praha 3

 Doprovázející: Lenka Ridzoňová, Eva Balcarová

kontakt: 603 545 323

středa 27.10. - připravujeme chleby pro bezdomovce

31.10. Bohoslužby – káže Jiří Nečas, sbírka na Jubilejní toleranční dar

středa 3.11. kavárna Loučení

7.11 . bohoslužby – káže L. Ridzoňová, křest Anny Sophie Čierné

pondělí 8.11. staršovstvo

sobota 13.11 konvent pražského seniorátu

14.11. při bohoslužbách budou připomenuta jména zemřelých v tomto roce.

21.11. při bohoslužbách proběhne "propuštění "absolventů celocírkevního kurzu pracovníků s dětmi v církvi

sobota 27.11. dopoledne – brigáda na úklid sborového domu a zahrady,

sobota 27.11. odpoledne - jarmark

5.12. instalace farářky Lenky Ridzoňové, při této příležitosti bude také učiněn slib staršovstva.

12.12 po bohoslužbách plánujeme návštěvu Obecního domu s komentovanou prohlídkou. Více informací: Jirka Urbánek a Hana Jílková.

16. října se sejdeme k celodenní diskusi o budoucnosti našeho sboru. Toto setkání plánujeme již několik měsíců, mluvili jsme o něm na on line výročním shromáždění v březnu a psali v poslední Kočce. Srdečně jsou zváni všichni členové, příznivci i občasní návštěvníci jarovského sboru.

Organizační záležitosti

  • Setkání bude probíhat od 9 hod v prostorách našeho sborového domu. Konec předpokládáme přibližně v 17 hodin.

  • Rozhovory budou probíhat částečně v menších skupinkách a částečně jako společná diskuse všech účastníků.

  • Program celého dne nám pomohl připravit a celý den bude moderovat Petr Klápště, profesionál v tomto oboru. Ku pomoci mu budou dobrovolníci z řad staršovstva.

  • Budeme společně obědvat (jídlo na oběd zajistíme) a v dopoledních i odpoledních přestávkách také svačit, pít kávu, čaj či jiné nápoje. Přineste prosím buchty či jiné pochutiny, které nám pomohou se dobře vyladit.

  • Pokud plánujete přijít, nahlaste prosím svoji účast Lence Ridzoňové, Petrovi Štulcovi nebo jinému členu staršovstva - ústně, emailem či telefonem. Počet účastníků potřebujeme vědět kvůli plánování celého dne.

  • Zatím neplánujeme zvláštní program pro děti, toto budeme řešit v závislosti na tom, kolik dětí bude nahlášených.

Zaměření rozhovorů

Dopolední část programu bude zaměřená na reflexi našeho současného stavu: Proč do sboru chodíme a jak nám pomáhá, aby naše víra rostla a zrála? Co nám ve sboru chybí nebo co nás ve sboru štve? V čem vidíme příležitost pro náš sbor? Co nás naopak ohrožuje? A co jsou příčiny našeho dnešního stavu?

Odpoledne bychom chtěli pohlédnout do budoucnosti: Jak si představujeme náš sbor za 10 let? Co uděláme pro to, aby se naše představa stala skutečností? A kdo se přihlásí k uskutečňování jednotlivých nápadů?

Velmi pomůže, pokud se nad těmito otázkami zamyslíte předem. Čím více se odvážíme říct pozorování či názory, které jsme se možná ostýchali pronést, tím větší bude užitek našeho setkání!

Od 23. září začínáme s biblickými hodinami.

Zkusíme variantu biblických hodin "naživo" zde v kostele, které se budou zároveň přenášet přes zoom k vám domů.

Koncem října se rozhodneme, zda pokračovat tímto způsobem nebo nějak jinak.
Na faru přijďte, prosím, dveřmi zezadu do sborové kuchyně.
Připojení (stejné jako na nedělní bohoslužby): on-line
Vždy ve čtvrtek v 18 hodin.
Otevřeme druhý článek Apostolika: věřím v Ježíše Krista...
Zveme!!

Co nás čeká v září a říjnu

středy – kavárnička od 14 hodin

pátky - od 19 hodin mládež (poprvé 3.9.)

(dále každý pátek kromě 24.9. - mládež pojede na sjezd mládeže, páteční setkání na Jarově nebude)

neděle 5.9. bohoslužby, VP, křest, káže Lenka Ridzoňová

neděle 12.9. bohoslužby, káže Šárka Grauová

pondělí 13.9. staršovstvo

středa 15.9. ranní modlitba on-line od 6:45 (a dále každou středu)

16. nebo 17.9. porada učitelů nedělní školy

sobota 18.9. od 17 hodin Noc v kostele pro děti, konfirmandy, mládež (večerní program na faře i venku, přespání do neděle)

neděle 19.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; výroční sborové shromáždění, dovolba 2 náhradníků do staršovstva

čtvrtek 23.9. od 18 hodin poprvé biblická hodina, ještě rozhodneme, zda ve sboru, nebo on-line, nebo kombinovaně; téma: Apoštolské vyznání víry

24.-26.9. sjezd mládeže v Táboře

neděle 26.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová

pátek 1.10.: v 15 hodin konfirmandi; v 16 hodin biblická hodina pro děti; v 19 hodin mládež (dále takto v pátky pravidelně)

neděle 3.10. bohoslužby, VP, káže Tabita Landová

neděle 10.10. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; po bohoslužbách derniéra výstavy obrazů Jarmily Radové; autorské čtení apokryfních povídek Ondřeje Rady

v sobotu 16.10. proběhne sborová diskuse o budoucnosti sboru

neděle 17.10. bohoslužby, díkčinění, VP, káže Lenka Ridzoňová

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI 29. SRPNA BUDEME MÍT BOHOSLUŽBY SPOLEČNĚ SE SOUSEDNÍMI SBORY V 9:30 NA ŽIŽKOVĚ 1 (Prokopova ulice)

Na Jarově bohoslužby tuto neděli nebudou.

Bohoslužby během prázdnin budou každou neděli, ale přes zoom a na YouTube je budeme přenášet jen některé neděle.

Přenos NEBUDE: 18.7., 25.7., 1.8. a 29.8.

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI 29. SRPNA BUDEME MÍT BOHOSLUŽBY SPOLEČNĚ SE SOUSEDNÍMI SBORY V 9:30 NA ŽIŽKOVĚ 1 (Prokopova ulice)

Na Jarově bohoslužby tuto neděli nebudou.

Od 8. do 14. srpna se koná letní tábor jarovského a hornopočernického sboru ve Strměchách. Ještě máme volná místa. Pojeďte!

1 2 3 4 5