kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.

Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Milé sestry, milí bratří,

staršovstvo rozhodlo svolat Výroční sborové shromáždění na neděli 20.9. V průběhu shromáždění proběhne volba nového staršovstva.

 

Také jsme rozhodli o termínu instalace Lenky Ridzoňové naší farářkou. Slavnost bude v neděli 4.10.

 

za staršovstvo 

Jan Fencl

kurátor

Milé sestry, milí bratři.

 

Staršovstvo rozhodlo obnovit pravidelné nedělní bohoslužby od neděle 17.5., kdy již bude možné se sejít ve větším počtu. První kazatelkou po obnovení bohoslužeb bude naše farářka Lenka Ridzoňová. Apelujeme na Vás, abyste na bohoslužby nechodili v případě byť i lehkých nakažlivých onemocnění, riziko zůstává poměrně dost vysoké. Budeme se snažit učinit opatření daná vládou (roušky, odstupy, desinfekce, nepodávání rukou apod.), nicméně část z nás patří do rizikových skupin a nechceme nikoho ohrozit. Nabízíme možnost dovozu na bohoslužby těm z Vás, kteří to máte na Jarov daleko a pro které by cesta pražskou MHD byla přílišným rizikem.

Pravidelná setkávání v týdnu zatím neobnovujeme, stejně tak zatím není určen termín Výročního sborového shromáždění. 

Jan Fencl

kurátor

 

1 2 3 4