kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.
naživo i on-line
Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
ZÁŘÍ A ŘÍJEN VE SBORU

Co nás čeká v září a říjnu

středy – kavárnička od 14 hodin

pátky - od 19 hodin mládež (poprvé 3.9.)

(dále každý pátek kromě 24.9. - mládež pojede na sjezd mládeže, páteční setkání na Jarově nebude)

neděle 5.9. bohoslužby, VP, křest, káže Lenka Ridzoňová

neděle 12.9. bohoslužby, káže Šárka Grauová

pondělí 13.9. staršovstvo

středa 15.9. ranní modlitba on-line od 6:45 (a dále každou středu)

16. nebo 17.9. porada učitelů nedělní školy

sobota 18.9. od 17 hodin Noc v kostele pro děti, konfirmandy, mládež (večerní program na faře i venku, přespání do neděle)

neděle 19.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; výroční sborové shromáždění, dovolba 2 náhradníků do staršovstva

čtvrtek 23.9. od 18 hodin poprvé biblická hodina, ještě rozhodneme, zda ve sboru, nebo on-line, nebo kombinovaně; téma: Apoštolské vyznání víry

24.-26.9. sjezd mládeže v Táboře

neděle 26.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová

pátek 1.10.: v 15 hodin konfirmandi; v 16 hodin biblická hodina pro děti; v 19 hodin mládež (dále takto v pátky pravidelně)

neděle 3.10. bohoslužby, VP, káže Tabita Landová

neděle 10.10. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; po bohoslužbách derniéra výstavy obrazů Jarmily Radové; autorské čtení apokryfních povídek Ondřeje Rady

v sobotu 16.10. proběhne sborová diskuse o budoucnosti sboru

neděle 17.10. bohoslužby, díkčinění, VP, káže Lenka Ridzoňová