kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov
tel: 284 682 533
mobil: 776 600 650
e-mail: jarov@evangnet.cz
kazatelka: f. Elen Plzáková

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
pořad bohoslužeb


Setkání pamětníků:
pondělí od 9:30
Biblická hodina:
úterý od 19:00
Mládež:
pátek od 19:00
Biblická hodina pro děti:
pátek od 16:00
Staršovstvo:
každé druhé pondělí v měsíci
Bioklub:
každý první pátek v měsíci 
od 19:00

Jsme sbor Českobratrské církve evangelické, patříme do rodiny protestantských církví.  Vyznáváme a věříme v Ježíše Krista jakožto svého Pána a Spasitele.  Navazujeme v různé míře na tradici staré jednoty bratrské, husitskou, kalvínskou a luterskou.

Buď vítán, kdo v dobrém přicházíš.

 

 

Výstava obrazů ak. mal. Petry J. Fischerové

ve sborových prostorách potrvá do konce srpna

http://pjf.mypage.cz/

 

 

noc kostelů P Fischerová Zach

 

 

 

 

kalendář

  Nejbližší akce: