kontakty

Adresa:
U kněžské louky 2139/9
130 00 Praha 3 - Jarov

farářka:
Lenka Ridzoňová
tel. 605 081 279
kurátor: Jan Fencl
tel. 721 877 920

e-mail: jarov@evangnet.cz

číslo účtu: 2700333534/2010

                           Více zde

pravidelný program

Bohoslužby 
každou neděli od 9:30
kázání najdete v tištěné formě:
kázání
nebo se připojte k bohoslužbám
on-line v 9:30 zde:
bohoslužby on line
Současně budeme vysílat bohoslužby
na youtube kanálu jarovského sboru
pořad bohoslužeb
Staršovstvo: 

každé druhé pondělí v měsíci

Ranní modlitba
středa 6:45-7:20 on-line
poprvé 15.9.

Kavárnička:

středa 14:00-17:00

Biblická hodina pro dospělé:

čtvrtek od 18:00
poprvé 23.9.

Biblické hodiny pro děti:

pátek od 16 hodin
poprvé 1.10.
Konfirmační příprava

pátek od 15 hodin
poprvé 1.10.
Mládež:

pátek od 19 hodin
poprvé 3.9.
 

 
Co nás čeká v září a říjnu

středy – kavárnička od 14 hodin

pátky - od 19 hodin mládež (poprvé 3.9.)

(dále každý pátek kromě 24.9. - mládež pojede na sjezd mládeže, páteční setkání na Jarově nebude)

neděle 5.9. bohoslužby, VP, křest, káže Lenka Ridzoňová

neděle 12.9. bohoslužby, káže Šárka Grauová

pondělí 13.9. staršovstvo

středa 15.9. ranní modlitba on-line od 6:45 (a dále každou středu)

16. nebo 17.9. porada učitelů nedělní školy

sobota 18.9. od 17 hodin Noc v kostele pro děti, konfirmandy, mládež (večerní program na faře i venku, přespání do neděle)

neděle 19.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; výroční sborové shromáždění, dovolba 2 náhradníků do staršovstva

čtvrtek 23.9. od 18 hodin poprvé biblická hodina, ještě rozhodneme, zda ve sboru, nebo on-line, nebo kombinovaně; téma: Apoštolské vyznání víry

24.-26.9. sjezd mládeže v Táboře

neděle 26.9. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová

pátek 1.10.: v 15 hodin konfirmandi; v 16 hodin biblická hodina pro děti; v 19 hodin mládež (dále takto v pátky pravidelně)

neděle 3.10. bohoslužby, VP, káže Tabita Landová

neděle 10.10. bohoslužby, káže Lenka Ridzoňová; po bohoslužbách derniéra výstavy obrazů Jarmily Radové; autorské čtení apokryfních povídek Ondřeje Rady

v sobotu 16.10. proběhne sborová diskuse o budoucnosti sboru

neděle 17.10. bohoslužby, díkčinění, VP, káže Lenka Ridzoňová

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI 29. SRPNA BUDEME MÍT BOHOSLUŽBY SPOLEČNĚ SE SOUSEDNÍMI SBORY V 9:30 NA ŽIŽKOVĚ 1 (Prokopova ulice)

Na Jarově bohoslužby tuto neděli nebudou.

Bohoslužby během prázdnin budou každou neděli, ale přes zoom a na YouTube je budeme přenášet jen některé neděle.

Přenos NEBUDE: 18.7., 25.7., 1.8. a 29.8.

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU NEDĚLI 29. SRPNA BUDEME MÍT BOHOSLUŽBY SPOLEČNĚ SE SOUSEDNÍMI SBORY V 9:30 NA ŽIŽKOVĚ 1 (Prokopova ulice)

Na Jarově bohoslužby tuto neděli nebudou.

Od 8. do 14. srpna se koná letní tábor jarovského a hornopočernického sboru ve Strměchách. Ještě máme volná místa. Pojeďte!

Bohoslužby budou opět pouze od 9:30. Souběžně se koná nedělní škola. Zveme!

Bohoslužby v neděli budou od 9:30 v modlitebně a od 11 hodin na zahradě. Připojit na dálku se můžete od 9:30.

A když bude pršet... tak budeme i od 11 hodin uvnitř.

Od příští neděle boholsužby jen od 9:30.

Bohoslužby na Velikonoce budeme slavit pětkrát, na Velký pátek v 9:30 a v 11, a v neděli v 9:30 a v 11, v sobotu od 18 hodin, oboje  bohoslužby od 9:30 a sobotní od 18 hodin můžete také sledovat on-line. Nedělní bohoslužby od 11 hodin budou na zahradě. Vždy bude vysluhována večeře Páně.

V modlitebně se nás může sejít max. 10, na jednotlivé bohoslužby se, prosím, přihlašujte na telefon 605 081 279, volno je ještě na pátek v 11 hodin, sobotu večer a neděli od 11 hodin.

Přejeme požehnané Velikonoce!

odkaz na zoom je zde:

pozor je NOVÝ!!!

 

Křížová cesta

Spirituál „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?“ klade zvláštní otázku. Byl jsem tam? Ne, nebyl, jasně, že nebyl, je to přece už dávno…

Píseň ale jaksi nečeká na mou odpověď a rovnou to na mne valí: „Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj Pán...“

Nebyli jsme tam, a přitom se nás to nějak dotýká. V mnoha (většinou) katolických kostelích nebo venku v přírodě můžeme procházet tzv. křížovou cestu. Každé zastavení připomíná okamžik, kdy se Ježíš cestou od soudu před Pilátem směrem na Golgotu zastavil. Nemohl dál, padal pod křížem, promluvil se ženami, Šimon z Krény mu pomohl nést kříž. Ukřižovali ho, dali do hrobu. Pro nás, kdo procházíme křížovou cestou, jsou jednotlivá zastavení místem, kde chvíli zůstaneme stát. Obrázek nebo text nás vede k přemýšlení, modlitbě. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou ran, pod tíhou kříže…? Když byl zapírán bičován…?

Nebyl jsem tam, ale naopak on je se mnou, když klesám já, když je mi těžko a smutno, když si zoufám. Ježíš prošel tou těžkou cestou, skončil bolestnou smrtí. Mrtvé tělo uložili do hrobu. Tím ale jeho příběh neskončil, z Ježíšova vzkříšení i my čerpáme naději, že smrt není konec.

Bůh nás doprovází – na cestě, která je někdy „křížová“, Bůh nás neopustí ani v poslední hodině, v posledním vydechnutí. Umíráme směrem k němu.

Kdybyste se chtěli letos před Velikonocemi zastavit a přemýšlet u jednotlivých zastavení křížové cesty, rozvěsili jsme s dětmi a konfirmandkami jednotlivá zastavení nedaleko jarovského sboru na vrchu Třešňovka. Vypůjčili jsme si k tomu obrazy a texty od farářky Ivy Květonové z jihomoravské Nosislavi. Na každém plakátu je taky kvízová otázka, příběh pro děti a nějaký úkol. Třeba vyskládat z nalezeného materiálu v okolí slovo děkuji.

Křížová cesta bude na vrchu Třešňovka do velikonočního pondělí.

Připojit k bohoslužbám se můžete nadále každou neděli od 9:30 "na zoomu":

https://cesnet.zoom.us/…230

Zároveň jsou bohoslužby na you-tube:

https://www.youtube.com/…4Lw

1 2 3 4